ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 mu-X 4x2 1.9 Ddi CD A/T 1,099,000.00
2 mu-X 4x2 1.9 Ddi DVD M/T 1,214,000.00
3 mu-X 4x2 1.9 Ddi DVD M/T 1,226,000.00
4 mu-X 4x2 1.9 Ddi DVD A/T 1,264,000.00
5 mu-X 4x2 1.9 Ddi DVD A/T 1,276,000.00
6 mu-X 4x2 1.9 Ddi DA DVD NAVI A/T 1,329,000.00
7 mu-X 4x2 1.9 Ddi DA DVD NAVI A/T 1,341,000.00
8 mu-X 4x2 3.0 Ddi DA DVD NAVI A/T 1,374,000.00
9 mu-X 4x2 3.0 Ddi DA DVD NAVI A/T 1,386,000.00
10 mu-X 4x4 3.0 Ddi DA DVD NAVI A/T 1,474,000.00
11 mu-X 4x4 3.0 Ddi DA DVD NAVI A/T 1,486,000.00