ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 STD 2,693,000.00
2 MM 2,758,000.00
3 STD 3,004,000.00
4 STD 3,069,000.00
5 STD 3,069,000.00
6 STD(SMM6000x1500FD3 6500x1500) 3,074,900.00
7 STD(SMM6000x1500FD3 6500x1500) 3,074,900.00
8 MM 3,134,000.00
9 MM 3,134,000.00