ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 STD 2,612,000.00
2 MM 2,677,000.00
3 STD 2,757,000.00
4 STD 2,757,000.00
5 MM 2,822,000.00
6 MM 2,822,000.00