ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 STD 1,836,000.00
2 STD 1,862,000.00
3 STD 1,872,000.00
4 PTO 1,875,000.00
5 PTOGC 1,881,000.00
6 AMX 1,894,000.00
7 MM 1,901,000.00
8 PTO 1,901,000.00
9 STD 1,903,000.00
10 PTOGC 1,907,000.00
11 PTO 1,911,000.00
12 PTOGC 1,917,000.00
13 AMX 1,925,000.00
14 MM 1,927,000.00
15 AMX,PTO 1,933,000.00
16 MM 1,937,000.00
17 AMX,PTOGC 1,939,000.00
18 PTO,MM 1,940,000.00
19 PTO 1,942,000.00
20 PTOGC,MM 1,946,000.00
21 PTOGC 1,948,000.00
22 AMX,MM 1,959,000.00
23 AMX,PTO 1,964,000.00
24 PTO,MM 1,966,000.00
25 MM 1,968,000.00
26 AMX,PTOGC 1,970,000.00
27 PTOGC,MM 1,972,000.00
28 PTO,MM 1,976,000.00
29 PTOGC,MM 1,982,000.00
30 AMX,MM 1,990,000.00
31 AMX,PTO,MM 1,998,000.00
32 AMX,PTOGC,MM 2,004,000.00
33 PTO,MM 2,007,000.00
34 PTOGC,MM 2,013,000.00
35 AMX,PTO,MM 2,029,000.00
36 AMX,PTOGC,MM 2,035,000.00
37 STD,ML G 2,063,600.00
38 AMX G 2,086,600.00
39 ML,PTO G 2,112,600.00
40 ML,PTOGC G 2,118,600.00
41 ML,MM G 2,128,600.00
42 AMX,PTO G 2,135,600.00
43 ML,MM,CARD READER G 2,136,500.00
44 AMX,PTOGC G 2,141,600.00
45 AMX,MM G 2,151,600.00
46 AMX,MM,CARD READER G 2,159,500.00
47 ML,PTO,MM G 2,177,600.00
48 ML,PTOGC,MM G 2,183,600.00
49 ML,PTO,MM,CARD READER G 2,185,500.00
50 ML,PTOGC,MM,CARD READER G 2,191,500.00
51 AMX,PTO,MM G 2,200,600.00
52 AMX,PTOGC,MM G 2,206,600.00
53 AMX,PTO,MM,CARD READER G 2,208,500.00
54 AMX,PTOGC,MM,CARD READER G 2,214,500.00