ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 STD 1,334,000.00
2 STD 1,339,000.00
3 STD 1,339,000.00
4 STD 1,339,000.00
5 STD 1,339,000.00
6 STD 1,339,000.00
7 STD 1,350,000.00
8 STD 1,355,000.00
9 STD 1,355,000.00
10 STD 1,355,000.00
11 STD 1,355,000.00
12 STD 1,355,000.00