ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 กระบะไม้ 60,000.00
2 กระบะไม้ 64,000.00
3 กระบะไม้ 64,000.00
4 กระบะเหล็ก 96,000.00
5 กระบะเหล็ก 100,000.00
6 กระบะเหล็ก 100,000.00
7 AC / 130 แรงม้า / 4.302 ม. 1,617,000.00
8 AC / 130 แรงม้า / 4.952 ม. 1,627,000.00
9 AC / 130 แรงม้า / 4.952 ม. / ADD TANK 1,766,000.00