ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 กระบะไม้ 46,000.00
2 กระบะเหล็ก 69,000.00
3 กระบะเหล็ก 69,000.00
4 AC / 130 แรงม้า / 3.021 ม. 937,000.00