ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 Cab4 1.9 Ddi S วิทยุ MP3 กระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัย ล้อกระทะ 15 นิ้ว(สีธรรมดา) 673,000.00
2 Cab4 1.9 Ddi S วิทยุ MP3 กระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัย ล้อกระทะ 15 นิ้ว(สีเมทัลลิก) 680,000.00
3 Cab4 1.9 Ddi S (ABS) 683,000.00
4 Cab4 1.9 Ddi S (ABS) 690,000.00
5 HR 4 Drs 1.9 Ddi L วิทยุ CD MP3 แม็คขอบ 16 นิ้ว ถุงลมนิรภัย ไฟโปรเจคเตอร์ กระจกไฟฟ้า กุญแจรีโมท(สีธรรมดา) 795,000.00
6 HR 4 Drs 1.9 Ddi L วิทยุ CD MP3 แม็คขอบ 16 นิ้ว ถุงลมนิรภัย ไฟโปรเจคเตอร์ กระจกไฟฟ้า กุญแจรีโมท(สีเมทัลลืก) 802,000.00
7 Cab4 1.9 Ddi Z วิทยุ CD MP3 แม็คขอบ 16 นิ้ว กระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัย ABS กุญแจ Immobilizer(สีธรรมดา) 803,000.00
8 Cab4 1.9 Ddi Z วิทยุ CD MP3 แม็คขอบ 16 นิ้ว กระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัย ABS กุญแจ Immobilizer(สีเมทัลลิก) 810,000.00
9 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z วิทยุ CD MP3 แมคขอบ 18 นิ้ว ถุงลมนิรภัย ไฟโปรเจคเตอร์ กระจกไฟฟ้า ABS กุญแจ Immobillizer(สีเมทัลลิก) 845,000.00
10 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z วิทยุ CD MP3 แมคขอบ 18 นิ้ว ถุงลมนิรภัย ไฟโปรเจคเตอร์ กระจกไฟฟ้า ABS กุญแจ Immobillizer(สีขาวมุก) 852,000.00
11 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z DVD วิทยุ DVD ISUZU แม็คขอบ 18 นิ้ว กระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัย ABS กุญแจ Immobillizer ไฟโปรเจคเตอร์ (สีเมทัลลิก) 865,000.00
12 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z DVD วิทยุ DVD ISUZU แม็คขอบ 18 นิ้ว กระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัย ABS กุญแจ Immobillizer ไฟโปรเจคเตอร์ (สีขาวมุก) 872,000.00
13 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z A/T วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ไฟโปรเจคเตอร์ / ABS / PUSH START/ กุญแจกันขโมย / Cruise Control 890,000.00
14 Hi-Lander 1.9 Ddi Z DVD Limited 890,000.00
15 Hi-Lander 1.9 Ddi Z DVD Limited 897,000.00
16 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z A/T วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ไฟโปรเจคเตอร์ / ABS / PUSH START/ กุญแจกันขโมย / Cruise Control 897,000.00
17 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z DVD X-Series วิทยุ DVD ISUZU แม็คขอบ 18 นิ้ว ถุงลมนิรภัย ABS ไฟโปรเจคเตอร์ PUSH START กุญแจกันขโมย(สีเมทัลลิก) 924,000.00
18 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z DVD X-Series วิทยุ DVD ISUZU แม็คขอบ 18 นิ้ว ถุงลมนิรภัย ABS ไฟโปรเจคเตอร์ PUSH START กุญแจกันขโมย(สีขาวมุก) 931,000.00
19 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / กระจกไฟฟ้า / ถุงลมนิรภัย / ABS / PUSH START / ไฟโปรเจคเตอร์ / Cruise Control 935,000.00
20 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / กระจกไฟฟ้า / ถุงลมนิรภัย / ABS / PUSH START / ไฟโปรเจคเตอร์ / Cruise Control 942,000.00
21 Hi-Lander 1.9 Ddi Z-Prestige Limited 960,000.00
22 HR 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / กระจกไฟฟ้า / ถุงลมนิรภัย / ABS / PUSH START / ไฟโปรเจคเตอร์ / Cruise Control 961,000.00
23 Hi-Lander 1.9 Ddi Z-Prestige Limited 967,000.00
24 HR 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / กระจกไฟฟ้า / ถุงลมนิรภัย / ABS / PUSH START / ไฟโปรเจคเตอร์ / Cruise Control 968,000.00
25 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige A/T วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ABS / PUSH START / ไฟโปรเจคเตอร์ / Cruise Control 980,000.00
26 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige A/T วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ABS / PUSH START / ไฟโปรเจคเตอร์ / Cruise Control 987,000.00
27 Hi-Lander 1.9 Ddi Z-Prestige A/T Limited 1,005,000.00
28 HR 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige A/T วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ไฟโปรเจคเตอร์ / ABS / PUSH START/ กุญแจกันขโมย / Cruise Control 1,006,000.00
29 Hi-Lander 1.9 Ddi Z-Prestige A/T Limited 1,012,000.00
30 HR 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige A/T วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ไฟโปรเจคเตอร์ / ABS / PUSH START/ กุญแจกันขโมย / Cruise Control 1,013,000.00
31 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige A/T X-Series วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ไฟโปรเจคเตอร์ / ABS / PUSH START/ กุญแจกันขโมย / Cruise Control 1,021,000.00
32 HR 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige A/T X-Series วิทยุ DVD KENWOOD 7นิ้ว / แม็คขอบ 18นิ้ว / ถุงลมนิรภัย / ไฟโปรเจคเตอร์ / ABS / PUSH START/ กุญแจกันขโมย / Cruise Control 1,028,000.00