ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 STD G 3,102,000.00
2 AMX G 3,132,000.00
3 ML,PTO G 3,151,000.00
4 ML,PTOGC G 3,157,000.00
5 STD G 3,167,000.00
6 STD G 3,167,000.00
7 AMX,PTO G 3,181,000.00
8 AMX,PTOGC G 3,187,000.00
9 AMX G 3,197,000.00
10 AMX G 3,197,000.00
11 ML,PTO G 3,216,000.00
12 ML,PTO G 3,216,000.00
13 ML,PTOGC G 3,222,000.00
14 ML,PTOGC G 3,222,000.00
15 ML,MM G 3,232,000.00
16 ML,MM G 3,232,000.00
17 AMX,PTO G 3,246,000.00
18 AMX,PTO G 3,246,000.00
19 ML,MM,MS G 3,249,000.00
20 ML,MM,MS G 3,249,000.00
21 AMX,PTOGC G 3,252,000.00
22 AMX,PTOGC G 3,252,000.00
23 ML,MM,MS,CARD READER G 3,256,900.00
24 ML,MM,MS,CARD READER G 3,256,900.00
25 AMX,MM G 3,262,000.00
26 AMX,MM G 3,262,000.00
27 AMX,MM,MS G 3,279,000.00
28 AMX,MM,MS G 3,279,000.00
29 ML,PTO,MM G 3,281,000.00
30 ML,PTO,MM G 3,281,000.00
31 STD G 3,282,000.00
32 AMX,MM,MS,CARD READER G 3,286,900.00
33 AMX,MM,MS,CARD READER G 3,286,900.00
34 ML,PTOGC,MM G 3,287,000.00
35 ML,PTOGC,MM G 3,287,000.00
36 ML,PTO,MM,MS G 3,298,000.00
37 ML,PTO,MM,MS G 3,298,000.00
38 ML,PTOGC,MM,MS G 3,304,000.00
39 ML,PTOGC,MM,MS G 3,304,000.00
40 ML,PTO,MM,MS,CARD READER G 3,305,900.00
41 ML,PTO,MM,MS,CARD READER G 3,305,900.00
42 AMX,PTO,MM G 3,311,000.00
43 AMX,PTO,MM G 3,311,000.00
44 ML,PTOGC,MM,MS,CARD READER G 3,311,900.00
45 ML,PTOGC,MM,MS,CARD READER G 3,311,900.00
46 AMX G 3,312,000.00
47 AMX,PTOGC,MM G 3,317,000.00
48 AMX,PTOGC,MM G 3,317,000.00
49 AMX,PTO,MM,MS G 3,328,000.00
50 AMX,PTO,MM,MS G 3,328,000.00
51 AMX,PTOGC,MM,MS G 3,334,000.00
52 AMX,PTOGC,MM,MS G 3,334,000.00
53 AMX,PTO,MM,MS,CARD READER G 3,335,900.00
54 AMX,PTO,MM,MS,CARD READER G 3,335,900.00
55 AMX,PTOGC,MM,MS,CARD READER G 3,341,900.00
56 AMX,PTOGC,MM,MS,CARD READER G 3,341,900.00
57 ML,MM G 3,347,000.00
58 ML,MM,MS G 3,364,000.00
59 ML,MM,MS,CARD READER G 3,371,900.00
60 AMX,MM G 3,377,000.00
61 AMX,MM,MS G 3,394,000.00
62 AMX,MM,MS,CARD READER G 3,401,900.00