ลำดับ รายละเอียดรุ่นรถ ราคา
1 STD 3,319,000.00
2 STD 3,319,000.00
3 MM 3,384,000.00
4 MM 3,384,000.00